Szkolenia

Współpracuję z firmami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu:

 • 1) Obsługi komputera i internetu.
 • 2) ECDLa Start, Core i e-teachera.
 • 3) Pakietów programów Microsoft office.
 • 4) Obsługi platformy Moodle i eFront od strony użytkownika i admninistratora.
 • 5) Metodyki tworzenia kursów e-learningowych.
 • 6) Wykorzystanie ICT w pracy dydaktycznej nauczyciela.
 • 7) Kursów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
 • 8) Kursów języka czeskiego przygotowujących do uzyskania międzynarodowego certyfikatu przyznawanego przez Uniwersytet Karola w Pradze.

Poniżej znajduje sie wykaz szkoleń, które dotychczas prowadziłam:

2007-
Prowadzenie zajęć ze studentami (przedział wiekowy 20-50+) ze statystyki, badań operacyjnych z użyciem pakietu Office (WORD, EXCEL, PowerPoint) około 300 h rocznie
10.2009
Szkolenie z zakresu obsługi platformy Moodle (4h x 45 minut) dla nauczycieli z Polski w ramach polsko-czesko-słowackiego projektu “E-learning – as a Road to the Communication in a Multicultural Environment” (No.10920089) (20 osób)
2010-
Prowadzenie szkoleń e-learningowych indywidualnych, grupowych oraz zajęć z matematyki z użyciem platformy nauczania Moodle w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach około 144 h rocznie
03.2010
Szkolenie z zakresu obsługi platformy Moodle dla nauczycieli z V LO Katowice (4h x 45 minut) (20 osób)
09.2011
Warsztaty dla nauczycieli „Moodle na matmie i nie tylko” przeprowadzone w ramach VII Konferencji Naukowo Metodycznej im. dr Janusza Trawki (1h x 45 minut) (20 osób)
11.2012
Warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystanie elearningu w nauczaniu” przeprowadzone w ramach VIII Konferencji Naukowo Metodycznej im. dr Janusza Trawki (1h x 45 minut) (20 osób)
12.2012
Szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców gminy Koszarawa (7 grup 15 osobowych x 8 godzin x 45 minut) w ramach projektu unijnego „ Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjnego Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion. wykonywane dla firmy Edu-Pasja Katarzyna Szober-Pawletta z Poznania.
05.2013
„Excel zaawansowany” (21 h x 45 minut) oraz „Word zaawansowany” (14h x 45 minut) dla (2 grup x 10 osób) pracowników Gminy Koszarawa i Lipowa w ramach projektu unijnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST” nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12 wykonywane dla firmy „ATForum” z Rybnika oraz „WROcomp” z Wrocławia
06.2013
„Kurs komputerowy – poziom zaawansowany” (36 h x 45 minut) dla 16 osób „Szkolenie z grafiki komputerowej z projektowaniem stron internetowych” (36 h x 45 minut) dla 8 osób w ramach projektu unijnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” wykonywane dla firmy AP Edukacja z Jastrzębia – Zdroju
06-09.2013
Szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców gminy Tułowice, Gogolin, Paczków (3 grupy 9 osobowe x 60 godzin) w ramach projektu unijnego „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo oraz Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
10.2013
Szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu unijnego „KOMPAS” – Kompleksowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Świętochłowicach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonywane dla firmy AP Edukacja z Chorzowa (120 h)
2013-2014
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Baz Danych na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 15 h
2013-2014
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Metodyka nauczania informatyki na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 55 h
2013-2014
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Podstawy algorytmiki i programowania na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 10 h
2013-2014
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Architektura komputera klasy PC na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 5 h
12.2014
Szkolenie „Ms Excel 2013 – Praktyczne warsztaty komputerowe” wykonywane dla firmy Akademia Kształcenia Zawodowego z Gdańska dla pracowników Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach 42 h
2014-2016
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Systemy operacyjne na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 28 h
2014-2016
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Dydaktyka informatyki na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 60 h
2014-2016
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Dydaktyka zajęć komputerowych na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 50 h
2014-2016
Prowadzenie zajęć w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach z zakresu: Algorytmy i podstawy programowania na studiach podyplomowych dla nauczycieli Informatyka w Edukacji 20 h
photo
 • Agnieszka Heba, Ph.D.
 • Wykładowca, trener informatyki, e-learningu, ICT
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
 • ul. Bielska 62
 • 43 - 400 Cieszyn
 • email: agnieszka_heba@o2.pl
 • email: agnieszka.heba@gmail.com