Publikacje

Publikacje w języku polskim

HEBA A.Zbiór zadań z matematyki, Katowice 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, ISBN 978-83-922186-5-4

HEBA A.Niektóre rezultaty badań w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej [in:] Współczesne dylematy pedagogiczne, Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski 2008, Polska, s. 21-31 ISBN 978-83-926897-0-6 Zobacz »

HEBA A.Przegląd wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczanie matematyki [in:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2009, Polska, s. 13-24 ISBN 978-83-89274-35-9 Zobacz »

HEBA A. - Nauczanie na odległość –wczoraj i dziś [in:] Nauczyciel i szkoła, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, Polska, s. 145-155, ISSN 1426-9899 Zobacz »

SMYRNOVA–Trybulska E., HEBA A.E-learning drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym, [in:] Magazyn Szkolny, Katowice 2009, s. 22-23 ISSN 1642-6703 Zobacz » Zobacz »

HEBA A., Bowdur E.Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy [in:] Magazyn Szkolny, Katowice 2009, s. 22-23 ISSN 1642-6703 Zobacz »

SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. - Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie eLearningu w rozwoju kluczowych kompetencji. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2012, s. 235-241. ISSN 1426-9899.Zobacz »

BOWDUR E., HEBA A. - Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach na temat Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2012, s. 233-234. ISSN 1426-9899.Zobacz »

SMYRNOVA-TRYBULSKA E., HEBA A. - Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie eLearningu dla potrzeb społecznych. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2013, s. 301-306. ISSN 1426-9899.Zobacz »

HEBA A. - O cieszyńskich konferencjach dotyczących e-learningu wywiad z profesor Eugenią Smyrnovą – Trybulską z Uniwersytetu Śląskiego oraz z nauczycielem matematyki mgr Beatą Pośpiech z Rudy Śląskiej. In: Nauczyciel i szkoła. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 2014, s. 269-277. ISSN 1426-9899.Zobacz »

HEBA A., PAGIEŁA J. - Poprawa stanu BHP poprzez właściwie opracowany system szkoleniowy z użyciem e-learningu. In: Bezpieczeństwo pracy Zarządzanie Środowisko editor Damian Hadryś, Katowice 2015, s. 153-162, ISBN-978-83-61378-58-7

Publikacje w języku angielskim

HEBA A.Mathematical Competences Development Using e-Learning – Research Concept [in:] Distance Learning, Simulation and Communication – Proceedings, Brno 2009, Czech Republic, s. 57-63 ISBN 978-80-7231-638-0 Zobacz »

HEBA A.Information and Communication Technologies in the Process of Developing Mathematical Competences among High School Students [in:] Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – Collection of Scholarly Papers, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2009, Visegrad Fund, Poland, s. 169–179 ISBN 978-83-925281-4-2 Zobacz »

HEBA A., TKACZ. P.From the E-Learning Experiences on the Remote Teaching Platform of the Higher School of Labour Protection Management [in:] Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2010, s. 211-224, ISBN-978-83-60071-30-4 Zobacz »

HEBA A., SMYRNOVA–Trybulska E.Proprietary theoretical and methodological computer-oriented system for the development of mathematical competence of students [in:] Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, scientific editor E.Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2011, s. 65-93, ISBN-978-83-60071-39-7 Zobacz »

HEBA A.Mathematical Competence Development with the Use of E‐learning [in:] DIVAI 2012 Distance Learning in Applied Informatics – Conference Proceedings, Štúrovo 2012, Slovakia, ISBN 978‐80‐558‐0092‐9

HEBA A. - Development of Mathematical Competences with the Use of eLearning. In: WCCE 2013 10th IFIP World Conference on Computers in Education "Learning while we are connected", Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013, s. 233-235. ISBN 978-83-231-3095-6.Zobacz »

HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E., - Theoretical conception and some practicalresults of the development of mathematical competences with use of e-learning. Int. J. Continuing Engineering Education and Life-long Learning, 24(3/4) s. 252-268. ISSN online 1741-5055, ISSN print 1560-4624. Zobacz »

HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E., - Сonception and performance of the electronic module - Matlearn as a component of the - Mathematics with Moodle system". In: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці“. Черкаси, 2014, s. 6-11. Zobacz »

HEBA A., KAPOUNOVÁ J., SMYRNOVA-TRYBULSKA E., - System for Individual Learning of Mathematics. In: Information and Communication Technology in Education - Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 2014, s. 76-86. ISBN 978-80-7464-561-7. Zobacz »

Publikacje w języku czeskim

HEBA A.Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu In Mezinárodní vědecká studijní konference DITECH´09. Hradec Králové. 2009 ISBN 978-80-7435-001-6 [CD-ROM] Zobacz »

HEBA A.Information and Communication Technologies and E-Learning in the Opinion of Teachers and Students of Secondary Schools in Poland [in:] DIVAI 2010 Distance Learning in Applied Informatics – Conference Proceedings, Štúrovo 2010, Slovakia, ISBN 978-80-8094-691-3 Zobacz »

HEBA A.Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu, In Information and Communication Technology in Education : Ph.D. student´s section. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-460-0. [CD-ROM] Zobacz »

Publikacje w innych językach

Смирнова-Трибульская Е.Н., Хэба А.КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИТ И E-LEARNING В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 13-16 марта 2012 г.// ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 538 с., c. 291-293 Zobacz »

ХЭБА А., КАПОУНОВА Я., СМИРНОВА-ТРИБУЛЬСКАЯ E.,Электронный модуль MatLearn как элемент учебной системы Математика с Moodle реализации индивидуализации обучения математики., In: Международная научно-практическая конференция „Новые информационные технологии в образовании“. Екатеринбург, 2014, s. 117-121. Zobacz »

photo
  • Agnieszka Heba, Ph.D.
  • Wykładowca, trener informatyki, e-learningu, ICT
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  • Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
  • ul. Bielska 62
  • 43 - 400 Cieszyn
  • email: agnieszka_heba@o2.pl
  • email: agnieszka.heba@gmail.com